سرور مجازی شاتل

سرور مجازی شاتل Plan-1 9 موجود است

رم - 1 گیگابایت
پردازنده - 1 هسته
هارد - 20 گیگابایت Nvme
ترافیک 300 گیگ
امکان تهیه ترافیک اضافه وجود دارد
امکان استفاده مصرف یک به یک
پورت شبکه 10Gb
دیتاسنتر شاتل
امکان ارتقا هنگام سفارش
تحویل آنی و خودکار

سرور مجازی شاتل Plan-2 4 موجود است

رم - 2 گیگابایت
پردازنده - 2 هسته
هارد - 25 گیگابایت Nvme
ترافیک 300 گیگ
امکان تهیه ترافیک اضافه وجود دارد
امکان استفاده مصرف یک به یک
پورت شبکه 10Gb
دیتاسنتر شاتل
امکان ارتقا هنگام سفارش
تحویل آنی و خودکار

سرور مجازی شاتل Plan-3 1 موجود است

رم - 4 گیگابایت
پردازنده - 2 هسته
هارد - 30 گیگابایت Nvme
ترافیک 300 گیگ
امکان تهیه ترافیک اضافه وجود دارد
امکان استفاده مصرف یک به یک
پورت شبکه 10Gb
دیتاسنتر شاتل
امکان ارتقا هنگام سفارش
تحویل آنی و خودکار

سرور مجازی شاتل Plan-4 1 موجود است

رم - 8 گیگابایت
پردازنده - 4 هسته
هارد - 40 گیگابایت Nvme
ترافیک 500 گیگ
امکان تهیه ترافیک اضافه وجود دارد
امکان استفاده مصرف یک به یک
پورت شبکه 10Gb
دیتاسنتر شاتل
امکان ارتقا هنگام سفارش
تحویل آنی و خودکار