هاست سیپنل مخصوص وردپرس

WP-CP1

فضا 1 گیگابایت
ترافیک نامحدود
نوع هارد NVME
گواهینامه رایگان
بهینه سازی برای وردپرس
نصب رایگان وردپرس و بسته نصبی آسان

WP-CP2

فضا 2 گیگابایت
ترافیک نامحدود
نوع هارد NVME
گواهینامه رایگان
بهینه سازی برای وردپرس
نصب رایگان وردپرس و بسته نصبی آسان

WP-CP3

فضا 5 گیگابایت
ترافیک نامحدود
نوع هارد NVME
گواهینامه رایگان
بهینه سازی برای وردپرس
نصب رایگان وردپرس و بسته نصبی آسان

WP-CP4

فضا 10 گیگابایت
ترافیک نامحدود
نوع هارد NVME
گواهینامه رایگان
بهینه سازی برای وردپرس
نصب رایگان وردپرس و بسته نصبی آسان