سرورمجازی ایران - آسیاتک

سرور مجازی ایران IRVS-1 0 موجود است

رم - 1 گیگابایت
پردازنده - 1 هسته
هارد - 20 گیگابایت Nvme
ترافیک 300 گیگ
آپتایم تضمین شده 99.9%
آنتی دیداس پایه

سرور مجازی ایران IRVS-2 0 موجود است

رم - 2 گیگابایت
پردازنده - 1 هسته
هارد - 25 گیگابایت Nvme
ترافیک 300 گیگ
آپتایم تضمین شده 99.9%
آنتی دیداس پایه

سرور مجازی ایران IRVS-3 0 موجود است

رم - 2 گیگابایت
پردازنده - 2 هسته
هارد - 30 گیگابایت Nvme
ترافیک 300 گیگ
آپتایم تضمین شده 99.9%
آنتی دیداس پایه

سرور مجازی ایران IRVS-4 0 موجود است

رم - 4 گیگابایت
پردازنده - 2 هسته
هارد - 35 گیگابایت Nvme
ترافیک 500 گیگ
آپتایم تضمین شده 99.9%
آنتی دیداس پایه