سرور مجازی ایران IRVS-1

شروع از
160,000تومان
ماهانه

رم - 1 گیگابایت
پردازنده - 1 هسته
هارد - 20 گیگابایت Nvme
ترافیک 300 گیگ
آپتایم تضمین شده 99.9%
آنتی دیداس پایه

سرور مجازی ایران IRVS-2

شروع از
190,000تومان
ماهانه

رم - 2 گیگابایت
پردازنده - 1 هسته
هارد - 25 گیگابایت Nvme
ترافیک 300 گیگ
آپتایم تضمین شده 99.9%
آنتی دیداس پایه

سرور مجازی ایران IRVS-3

شروع از
230,000تومان
ماهانه

رم - 2 گیگابایت
پردازنده - 2 هسته
هارد - 30 گیگابایت Nvme
ترافیک 300 گیگ
آپتایم تضمین شده 99.9%
آنتی دیداس پایه

سرور مجازی ایران IRVS-4

شروع از
280,000تومان
ماهانه

رم - 4 گیگابایت
پردازنده - 2 هسته
هارد - 35 گیگابایت Nvme
ترافیک 500 گیگ
آپتایم تضمین شده 99.9%
آنتی دیداس پایه