مستر ریسلر ایران کنترل پنل سی پنل

مستر ریسلر هاست MR1

فضا 10 گیگابایت
تعداد اکانت cpanel مجاز 15
تعداد اکانت WHM مجاز 5
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر هتزنر
Cpanel
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

مستر ریسلر هاست MR2

فضا 20 گیگابایت
تعداد اکانت cpanel مجاز 25
تعداد اکانت WHM مجاز 10
دی ان اس اختصاصی
کلودلینوکس
دیتاسنتر شاتل
Cpanel
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

مستر ریسلر هاست MR3

فضا 40 گیگابایت
تعداد اکانت cpanel مجاز 45
تعداد اکانت WHM مجاز 15
دی ان اس اختصاصی
کلودلینوکس
دیتاسنتر شاتل
Cpanel
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

مستر ریسلر هاست MR4

فضا 50 گیگابایت
تعداد اکانت cpanel مجاز 70
تعداد اکانت WHM مجاز 20
دی ان اس اختصاصی
کلودلینوکس
دیتاسنتر شاتل
Cpanel
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان