نمایندگی هاست P1

30,000تومان
ماهانه

فضا 5 گیگ
تعداد اکانت هاست پایه 5
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر هتزنر
Cpanel
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

نمایندگی هاست P2

40,000تومان
ماهانه

فضا 10 گیگ
تعداد اکانت هاست پایه 10
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر هتزنر
Cpanel
بکاپگیری دوبار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

نمایندگی هاست P3

55,000تومان
ماهانه

فضا 15 گیگ
تعداد اکانت هاست پایه 15
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر هتزنر
Cpanel
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

نمایندگی هاست P4

75,000تومان
ماهانه

فضا 20 گیگ
تعداد اکانت هاست پایه 25
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر هتزنر
Cpanel
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان