سرور مجازی گیم ایران GSM 1| Plan

شروع از
120,000تومان
ماهانه

● رم - 1 گیگابایت
● پردازنده - 1 هسته
● هارد - 20 گیگابایت SSD


●بهینه شده برای سرور های گیم
● ترافیک نامحدود
● آپتایم تضمین شده 99.9%
● محافظت Anti DDoS - دارد
● فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
● لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
● ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
●پشتیبانی از طریق تیکت و تماس
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

سرور مجازی گیم ایران GSM 2| Plan

شروع از
140,000تومان
ماهانه

● رم - 2 گیگابایت
● پردازنده - 1 هسته
● هارد - 25 گیگابایت SSD


●بهینه شده برای سرور های گیم
● ترافیک داخلی نامحدود
● بین الملل 300 گیگابایت (1 به 5 نامحدود)
● آپتایم تضمین شده 99.9%
● محافظت Anti DDoS - دارد
● فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
● لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
● ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
●پشتیبانی از طریق تیکت و تماس
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

سرور مجازی گیم ایران GSM 3| Plan

شروع از
245,000تومان
ماهانه

● رم - 3 گیگابایت
● پردازنده - 2 هسته
● هارد - 30 گیگابایت SSD


●بهینه شده برای سرور های گیم
● ترافیک داخلی نامحدود
● بین الملل 300 گیگابایت (1 به 5 نامحدود)
● آپتایم تضمین شده 99.9%
● محافظت Anti DDoS - دارد
● فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
● لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
● ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
●پشتیبانی از طریق تیکت و تماس
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

سرور مجازی گیم ایران GSM 4| Plan

شروع از
280,000تومان
ماهانه

● رم - 4 گیگابایت
● پردازنده - 2 هسته
● هارد - 40 گیگابایت SSD


●بهینه شده برای سرور های گیم
● ترافیک داخلی نامحدود
● بین الملل 300 گیگابایت (1 به 5 نامحدود)
● آپتایم تضمین شده 99.9%
● محافظت Anti DDoS - دارد
● فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
● لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
● ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
●پشتیبانی از طریق تیکت و تماس
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

سرور مجازی گیم ایران GSM 5| Plan

شروع از
430,000تومان
ماهانه

● رم - 6 گیگابایت
● پردازنده - 3 هسته
● هارد - 40 گیگابایت SSD


●بهینه شده برای سرور های گیم
● ترافیک داخلی نامحدود
● بین الملل 300 گیگابایت (1 به 5 نامحدود)
● آپتایم تضمین شده 99.9%
● محافظت Anti DDoS - دارد
● فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
● لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
● ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
●پشتیبانی از طریق تیکت و تماس
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

سرور مجازی گیم ایران GSM 6| Plan

شروع از
570,000تومان
ماهانه

● رم - 8 گیگابایت
● پردازنده - 4 هسته
● هارد - 60 گیگابایت SSD


●بهینه شده برای سرور های گیم
● ترافیک داخلی نامحدود
● بین الملل 300 گیگابایت (1 به 5 نامحدود)
● آپتایم تضمین شده 99.9%
● محافظت Anti DDoS - دارد
● فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
● لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
● ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
●پشتیبانی از طریق تیکت و تماس
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

سرور مجازی گیم ایران GSM 7| Plan

شروع از
990,000تومان
ماهانه

● رم - 16 گیگابایت
● پردازنده - 8 هسته
● هارد - 70 گیگابایت SSD


●بهینه شده برای سرور های گیم
● ترافیک نامحدود
● آپتایم تضمین شده 99.9%
● محافظت Anti DDoS - دارد
● فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
● لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
● ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
●پشتیبانی از طریق تیکت و تماس
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت