ایجاد درخواست پشتیبانی جدید

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

 بخش فنی
سوالات فنی یا هر گونه مشکل با سرور تیم اسپیک خود را اینجا مطرح کنید
 بخش سرور تیم اسپیک اختصاصی
حل مسائل و مشکلات سرور های تیم اسپیک اختصاصی همراه با یاتکا
 سرور مجازی و سرور اختصاصی
مشاوره یا مشکل در رابطه با سرور های مجازی و اختصاصی
 بخش فروش و مالی
مشاوره قبل از خرید ، مسائل مالی ، ارتقا یا تغییر سرویس
 بخش دامنه
مسائل و موارد مرتبط با دامنه های داخلی و بین المللی