مستر ریسلر ایران کنترل پنل سی پنل

مستر ریسلر ایران MR1

فضا 10 گیگابایت
تعداد اکانت cpanel مجاز 15
تعداد اکانت WHM مجاز 5
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر ایران
Cpanel
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

مستر ریسلر ایران MR2

فضا 20 گیگابایت
تعداد اکانت cpanel مجاز 25
تعداد اکانت WHM مجاز 10
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر ایران
Cpanel
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

مستر ریسلر ایران MR3

فضا 40 گیگابایت
تعداد اکانت cpanel مجاز 45
تعداد اکانت WHM مجاز 15
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر ایران
Cpanel
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

مستر ریسلر ایران MR4

فضا 50 گیگابایت
تعداد اکانت cpanel مجاز 70
تعداد اکانت WHM مجاز 20
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر ایران
Cpanel
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان