نمایندگی سرور تیم اسپیک اختصاصی P1

180,000تومان
ماهانه


پنل ریسلر ساخت سرور
امکان دادن یاتکا اختصاصی به مشتری
پنل مدیریت همه مشتری ها
اسکریپت و ماژول های اختصاصی
تعداد ساخت سرور 30

نمایندگی سرور تیم اسپیک اختصاصی P2

240,000تومان
ماهانه


پنل ریسلر ساخت سرور
امکان دادن یاتکا اختصاصی به مشتری
پنل مدیریت همه مشتری ها
اسکریپت و ماژول های اختصاصی
تعداد ساخت سرور 40

نمایندگی سرور تیم اسپیک اختصاصی P3

290,000تومان
ماهانه


پنل ریسلر ساخت سرور
امکان دادن یاتکا اختصاصی به مشتری
پنل مدیریت همه مشتری ها
اسکریپت و ماژول های اختصاصی
تعداد ساخت سرور 50

نمایندگی سرور تیم اسپیک اختصاصی p4

550,000تومان
ماهانه


پنل ریسلر ساخت سرور
امکان دادن یاتکا اختصاصی به مشتری
پنل مدیریت همه مشتری ها
اسکریپت و ماژول های اختصاصی
تعداد ساخت سرور 100