مستر ریسلر آلمان MR1

55,000تومان
ماهانه

فضا 10 گیگابایت
تعداد اکانت cpanel مجاز 15
تعداد اکانت WHM مجاز 5
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر هتزنر
Cpanel
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

مستر ریسلر آلمان MR2

75,000تومان
ماهانه

فضا 20 گیگابایت
تعداد اکانت cpanel مجاز 25
تعداد اکانت WHM مجاز 10
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر هتزنر
Cpanel
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

مستر ریسلر آلمان MR3

95,000تومان
ماهانه

فضا 40 گیگابایت
تعداد اکانت cpanel مجاز 45
تعداد اکانت WHM مجاز 15
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر هتزنر
Cpanel
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

مستر ریسلر آلمان MR4

120,000تومان
ماهانه

فضا 50 گیگابایت
تعداد اکانت cpanel مجاز 70
تعداد اکانت WHM مجاز 20
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر هتزنر
Cpanel
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان