درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 بخش فنی
سوالات فنی یا هر گونه مشکل با سرور تیم اسپیک خود را اینجا مطرح کنید
 بخش سرور تیم اسپیک اختصاصی
حل مسائل و مشکلات سرور های تیم اسپیک اختصاصی همراه با یاتکا
 سرور مجازی و سرور اختصاصی
مشاوره یا مشکل در رابطه با سرور های مجازی و اختصاصی
 بخش فروش و مالی
مشاوره قبل از خرید ، مسائل مالی ، ارتقا یا تغییر سرویس
 بخش دامنه
مسائل و موارد مرتبط با دامنه های داخلی و بین المللی